เลื่อนด่วน !! รายการ Tour Championship 2020

17 มี.ค. 63

สนุกเกอร์ รายการ Tour Championship 2020 ถูกเลื่อนการแข่งขันออกไป เป็นวันที่ 21 - 26 ก.ค. 63 เนื่องจากปัญหาโรคระบาด โควิด-19

Ref. https://wst.tv/coral-tour-championship-postponed/