ผลการแข่งขัน World Open 2017

ไทยแลนด์แรงกิ้ง

อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนทั้งหมด คะแนนปี 2560 คะแนนยกมาปี 2559