ผลการแข่งขัน UK Championship 2018    ||    ผลการแข่งขัน Northern Ireland Open 2018

ไทยแลนด์แรงกิ้ง

อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนทั้งหมด คะแนนปี 2561 คะแนนยกมาปี 2560 รายการที่ 1 รายการที่ 2 รายการที่ 3 รายการที่ 4 รายการที่ 5 รายการที่ 6 รายการที่ 7