ผลการแข่งขัน Shoot Out 2019    ||    ผลการแข่งขัน P80 - TRUE ลพบุรี คัพ 2019 รอบคัดเลือก

นิตยสารคิวทอง

คิวทอง ฉบับที่ 410 มกราคม 2560
คิวทอง ฉบับที่ 409 ธันวาคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 408 พฤศจิกายน 2559
คิวทอง ฉบับที่ 407 ตุลาคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 406 กันยายน 2559
คิวทอง ฉบับที่ 405 สิงหาคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 404 กรกฎาคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 403 มิถุนายน 2559
คิวทอง ฉบับที่ 402 พฤษภาคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 401 เมษายน 2559
คิวทอง ฉบับที่ 400 มีนาคม 2559
คิวทอง ฉบับที่ 399 กุมภาพันธ์ 2559
คิวทอง ฉบับที่ 398 มกราคม 2559