การแข่งขันสนุกเกอร์ "พี 80 - ทรู นครสวรรค์ คัพ 2020" รอบคัดเลือก 8 - 18 มี.ค. 63

16 มี.ค. 63

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2020 รายการที่ 3 พี 80 - ทรู นครสวรรค์ คัพ 2020 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 8 - 18 มีนาคม 2563 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

 

18 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 197 สุชาติ สุขเลี่ยม : ตุ้มทอง ชื่นบาน 4 - 3
198 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 2 - 4
199 พงศกร จงใจรักษ์ : เอกรัฐ ธนานนท์ 4 - 0
200 นพดล นภจร : STUART PETTMAN 2 - 4
12:30 น. 201 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : ไพฑูรย์ ผลบุญ 0 - 4
202 เดชาวัต พุ่มแจ้ง : ปรมินทร์ ด่านจิรกุล ยกไปแข่งที่นครสวรรค์
203 พีร ปานประยูร : นคร ชาพล 4 - 3
204 จงรักษ์ บุญรอด : อัครเดช วีระสัตรา 0 - 4
15:00 น. 205 ธัชชัย สุขสำราญ : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 1 - 4
206 นพดล แสงนิล : ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 - 4
207 สมชาย กาวสำราญ : รัชโยธิน โยธารักษ์ 1 - 4
208 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 2 - 4
17:00 น. 193 กอบกิจ พลาจิณ : ปริญญา เย็นทรวง 4 - 1
194 สงขลา จริงจิตร : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 4 - 1
195 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ประพฤติ ชัยธนสกุล 4 - 2
196 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา 1 - 4

 

17 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 177 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 4 - 0
178 ไพฑูรย์ ผลบุญ : ธวัช สุจริตธุระการ 4 - 1
179 เดชาวัต พุ่มแจ้ง : กิตติ มงคลสละ 4 - 0
180 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : เจริญ โพธิ์รัตน์ 4 - 1
12:30 น. 181 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : พีร ปานประยูร 1 - 4
182 นคร ชาพล : สรายุทธ์ ศรีเมือง 4 - 1
183 ธนพล บุญปลอด : จงรักษ์ บุญรอด 2 - 4
184 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : อัครเดช วีระสัตรา 2 - 4
15:00 น. 185 พชร มาเยอะ : ธัชชัย สุขสำราญ 3 - 4
186 กรณ์รัชต์ อั๊งคำ : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 3 - 4
187 นพดล แสงนิล : วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส 4 - 0
188 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 1
17:30 น. 189 อิศรา กะไชยวงษ์ : สมชาย กาวสำราญ — WO.
190 รัชโยธิน โยธารักษ์ : สุรเทพ ภูแฉล้ม 4 - 1
191 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : ตะวัน พูลทอง 4 - 2
192 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 4 - 2

 

16 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 161 กอบกิจ พลาจิณ : มังกร สมบัติ 4 - 3
162 มงคล จูยิ้ม : ปริญญา เย็นทรวง 0 - 4
163 ณรงค์เดช ตาขันทอง : สงขลา จริงจิตร 3 - 4
164 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 4 - 0
12:30 น. 165 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ประมวล จันทร์ทัด 4 - 0
166 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ณัฐพนธ์ หนูนิล 4 - 0
167 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 4 - 0
168 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4 - 3
15:00 น. 169 สุชาติ สุขเลี่ยม : พรปิยะ กาวสำราญ 4 - 1
170 สุชาติ ภูฆัง : ตุ้มทอง ชื่นบาน 1 - 4
171 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 3
172 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : พีรบูรณ์ พิมพ์ดี 4 - 0
17:30 น. 173 พงศกร จงใจรักษ์ : แสงชัย เสสุตา 4 - 3
174 พุธกานต์ ขิมสุข : เอกรัฐ ธนานนท์ 2 - 4
175 นพดล นภจร : หริศ สอนจันทึก 4 - 2
176 STUART PETTMAN : อานนท์ สนธิทิพย์ 4 - 2

 

15 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 141 ธนภัทร มะนานวม : แสงชัย เสสุตา 2 - 4
142 เอกรัฐ ธนานนท์ : สยม ตันเซียน 4 - 3
143 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : หริศ สอนจันทึก 3 - 4
144 วินัย ทองราย : อานนท์ สนธิทิพย์ 3 - 4
145 รชต ขันตี : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 0 - 4
12:30 น. 146 ธวัช สุจริตธุระการ : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 4 - 0
147 ไกรลาศ วงค์สุรไกร : กิตติ มงคลสละ 2 - 4
148 ชัชวาลย์ รุตแพ : เจริญ โพธิ์รัตน์ 0 - 4
149 พีร ปานประยูร : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 4 - 2
150 อรรคพงษ์ ผาหยาด : สรายุทธ์ ศรีเมือง 3 - 4
15:00 น. 151 จงรักษ์ บุญรอด : สุรวุฒิ รุ่งสว่าง 4 - 2
152 อัครเดช วีระสัตรา : ดนัย อรรถวสุ 4 - 2
153 ธัชชัย สุขสำราญ : นาท ไพบูลย์ WO. —
154 สันติภาพ วงศ์มหาชัย : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 4 - 0
155 ชูชาติ ไตยรัตนประดิษฐ์ : วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส 3 - 4
17:30 น. 156 สมควร เตียนพลกรัง : เพชรชัย กรรมภาษี 4 - 0
157 บรรดิษฐ เขียวสุทธิ : สมชาย กาวสำราญ 0 - 4
158 สุรเทพ ภูแฉล้ม : อนิรุตต์ โตลิด 4 - 1
159 ตะวัน พูลทอง : ธานินทร์ พุทธมนต์ธร 4 - 0
160 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ 4 - 2

 

14 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. Q4 121 ศิริวัฒน์ พะลัง : นาท ไพบูลย์ 0 - 3
122 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา 3 - 0
123 วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส : นิพนธ์ จันทรัศมี 3 - 0
124 เพชรชัย กรรมภาษี : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 3 - 0
125 ทศพร เข็มน้อย : สมชาย กาวสำราญ 1 - 3
12:30 น. 126 อนิรุตต์ โตลิด : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 3 - 1
127 ภาณุ เทพสง่า : ธานินทร์ พุทธมนต์ธร — WO.
128 ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ : ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ 1 - 3
L96 129 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : มังกร สมบัติ 1 - 4
130 รัฐนนท์ เขมทัต : ปริญญา เย็นทรวง 3 - 4
15:00 น. 131 โอภาส สุวรรณราช : สงขลา จริงจิตร 2 - 4
132 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 0 - 4
133 ประมวล จันทร์ทัด : ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 4 - 3
134 ธงชัย ปุณยวีร์ : ณัฐพนธ์ หนูนิล 1 - 4
135 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : ทัชนันทน์ สุริโย 4 - 1
17:30 น. 136 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 4 - 1
137 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : พรปิยะ กาวสำราญ 3 - 4
138 ตุ้มทอง ชื่นบาน : มานพ สุขสำราญ 4 - 0
139 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : สมพล แซ่ตั้ง 4 - 3
140 ชินภัทร์ คำสัตย์ : พีรบูรณ์ พิมพ์ดี 1 - 4

 

13 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 101 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 1 - 3
102 ณัฐพนธ์ หนูนิล : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 3 - 0
103 นพพล ทำสวน : ทัชนันทน์ สุริโย 0 - 3
104 ธนากร พีณเมืองวง : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 0 - 3
105 พรปิยะ กาวสำราญ : ณัฐดนัย มะนานวม 3 - 2
14:00 น. 106 มานพ สุขสำราญ : ณรงค์ฤทธิ์ สุขประเสริฐ 3 - 2
107 สมพล แซ่ตั้ง : ชัตชัย ศรีสังข์ 3 - 0
108 ธีระวัฒน์ คงเกษม : พีรบูรณ์ พิมพ์ดี 0 - 3
109 แสงชัย เสสุตา : สัญญา สุดรอด 3 - 2
110 พรชัย อรุณรัศมี : สยม ตันเซียน 0 - 3
16:00 น. 111 หริศ สอนจันทึก : กวิน ลิ้มวดี 3 - 2
112 อานนท์ สนธิทิพย์ : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 3 - 1
113 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 3 - 2
114 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 3 - 1
115 กิตติ มงคลสละ : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 3 - 2
18:00 น. 116 เจริญ โพธิ์รัตน์ : อรรถชัย วงษ์ชื่น 3 - 0
117 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : ธีรยุทธ จันทา 3 - 1
118 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : สรายุทธ์ ศรีเมือง 2 - 3
119 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 3 - 1
120 ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ : ดนัย อรรถวสุ 1 - 3

 

12 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว 3 - 0
82 มนต์ชัย ปานปูน : ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 1 - 3
83 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 1 - 3
84 อรรถชัย วงษ์ชื่น : มนตรี ด้วงสโมสร 3 - 2
85 ธีรยุทธ จันทา : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 3 - 0
14:00 น. 86 วรวิทย์ ทองเหวียง : สรายุทธ์ ศรีเมือง 0 - 3
87 กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 3 - 2
88 ดนัย อรรถวสุ : นิฐิพล บุญจู 3 - 1
89 นาท ไพบูลย์ : มานิตย์ สาธรสันติกุล 3 - 0
90 ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ : ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา 1 - 3
16:00 น. 91 บุญพร ตั้งอุปละ : นิพนธ์ จันทรัศมี 2 - 3
92 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย : อดิเทพ ผอสูงเนิน 3 - 0
93 สมชาย กาวสำราญ : วิภู ภูธิศาบดี 3 - 0
94 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : สิทธิพร เฮงวิรัต 3 - 0
95 ไพบูรณ์ โกมล : ธานินทร์ พุทธมนต์ธร 2 - 3
18:00 น. 96 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : วรพล จิรานุกูลวงศ์ 3 - 0
Q4 97 องอาจ ฝอฝน : มังกร สมบัติ 1 - 3
98 ปริญญา เย็นทรวง : พิเชษฐ์ โกมลมาลัย 3 - 0
99 สงขลา จริงจิตร : จามร บุญกำจัด 3 - 1
100 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : เอนก ทองพลู 3 - 0

 

11 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 ประมวล ทองยั่งยืน : วิภู ภูธิศาบดี 2 - 3
62 สิทธิพร เฮงวิรัต : นันทวุฒิ สุวรรณบุตร 3 - 2
63 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : ไพโรจน์ พาณิชย์กุล 3 - 0
64 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : ไพทูรย์ ชัยชาติ 3 - 2
Q3 65 มังกร สมบัติ : ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย 3 - 0
14:00 น. 66 บอย เอี่ยมเย็น : พิเชษฐ์ โกมลมาลัย — WO.
67 สมภักดิ์ ชวนเจริญ : จามร บุญกำจัด 1 - 3
68 สิทธิศักดิ์ ใจอารีย์ : เอนก ทองพลู — WO.
69 พรพงษ์ ปานรักษ์ : ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 2 - 3
70 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : กัมปนาท ยะแสง 3 - 1
16:00 น. 71 ทัชนันทน์ สุริโย : สันติ นาคจันทร์ 3 - 1
72 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 3 - 0
73 ทวิช ก้านเพชร : ณัฐดนัย มะนานวม 1 - 3
74 วัลลภ เนียมนุช : ณรงค์ฤทธิ์ สุขประเสริฐ 2 - 3
75 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : ชัตชัย ศรีสังข์ 0 - 3
18:00 น. 76 ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ : พีรบูรณ์ พิมพ์ดี 0 - 3
77 สัญญา สุดรอด : พิสรร ปรีดีย์ 3 - 2
78 จ.อ.ภักดี จันมณี : สยม ตันเซียน 1 - 3
79 จักรกฤต ขุนศิริ : กวิน ลิ้มวดี 0 - 3
80 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา 3 - 2

 

10 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 ปรีชา สกุลทองวัฒนา : ณัฐดนัย มะนานวม — WO.
42 ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ : ณรงค์ฤทธิ์ สุขประเสริฐ 2 - 3
43 สมควร ชอลี : ชัตชัย ศรีสังข์ 1 - 3
44 สราวุฒิ มุสิก : พีรบูรณ์ พิมพ์ดี 1 - 3
45 ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ : พิสรร ปรีดีย์ 2 - 3
14:00 น. 46 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : สยม ตันเซียน 1 - 3
47 กวิน ลิ้มวดี : ธัชชัย หอมเกษร 3 - 2
48 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : สราวลี ส่งเสริมสวัสดิ์ 3 - 0
49 พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว : ธนวรรธน์ จิรสวานนท์ 3 - 0
50 ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวีร์ : ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 0 - 3
16:00 น. 51 ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ : ชนินทร์ สาแหยม 3 - 1
52 มนตรี ด้วงสโมสร : อำนาจ แสงไข่ 3 - 2
53 พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ : ประมวล พงษ์แก้ว 3 - 1
54 สรายุทธ์ ศรีเมือง : วัชรพล ปรัชญนันท์ 3 - 1
55 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : ชัชพงศ์ นาสา 3 - 0
18:00 น. 56 นิฐิพล บุญจู : ส.ต.ท.วัชรพล ประพันธ์ 3 - 0
57 มานิตย์ สาธรสันติกุล : คธาวุธ ยะกาศคะนอง 3 - 0
58 ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา : เกรียงศักดิ์ จิระโณทัย 3 - 0
59 นิพนธ์ จันทรัศมี : โชควัฒนา สุขเจริญ 3 - 1
60 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : อดิเทพ ผอสูงเนิน 0 - 3

 

9 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 21 ศิววัฏ บุญญ์วศิฎ : ประมวล พงษ์แก้ว 2 - 3
22 วัชรพล ปรัชญนันท์ : ธนพล อุ่นมงคล 3 - 0
23 อาคม เรืองวงศ์ : ชัชพงศ์ นาสา 0 - 3
24 ส.ต.ท.วัชรพล ประพันธ์ : ธนา กาฬวันนา 3 - 2
25 ศศธร เบญจมาตย์ : คธาวุธ ยะกาศคะนอง 0 - 3
14:00 น. 26 สมศักดิ์ ธาราสุนทร : เกรียงศักดิ์ จิระโณทัย — WO.
27 วิสิฐศักดิ์ ข่าขันมะลี : โชควัฒนา สุขเจริญ 2 - 3
28 อดิเทพ ผอสูงเนิน : จิรศักดิ์ แก้วนิยม 3 - 2
29 วิภู ภูธิศาบดี : ชนิดาภา วงศ์หฤทัย 3 - 0
30 สุรัช ตฤษณาไวศย์ : นันทวุฒิ สุวรรณบุตร 0 - 3
16:00 น. 31 ไพโรจน์ พาณิชย์กุล : กล้าณรงค์ มาโชค 3 - 1
32 ไพทูรย์ ชัยชาติ : ธนวัฒน์ ทรัพย์ภัทระกิจ 3 - 0
Q2 33 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : วิรัช จันทร์ฉวี WO. —
34 พินิจ ทุมรักษ์ : พิเชษฐ์ โกมลมาลัย 1 - 3
35 จามร บุญกำจัด : สรวรรษ จิระพงษ์ 3 - 0
18:00 น. 36 พิมพ์ชนก เพิ่มพูล : เอนก ทองพลู 0 - 3
37 กวี ปินตาวงค์ : ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 1 - 3
38 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : กัมปนาท ยะแสง — WO.
39 สันติ นาคจันทร์ : พรชัย เห็นสว่าง 3 - 0
40 ประเสริฐ ดีอำมาตย์ : ภาคภูมิ บุญวัชรี 3 - 0

 

8 มี.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 1 วิรัช จันทร์ฉวี : คมสันต์ บรรเลงรมย์ 3 - 0
2 วัลลภ เณรเถื่อน : พิเชษฐ์ โกมลมาลัย — WO.
3 สรวรรษ จิระพงษ์ : พงศกร ผลบุญ 3 - 0
4 เอนก ทองพลู : ธานี สำโรงแสง WO. —
5 ยุทธนา ศรีชนะ : ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 0 - 3
14:00 น. 6 พิสิษฐ์ กรอารีย์กุล : กัมปนาท ยะแสง 1 - 3
7 วิฑูรย์ สุรธรรมจรรยา : พรชัย เห็นสว่าง 0 - 3
8 ภาคภูมิ บุญวัชรี : บุญพิทักษ์ โหลทอง 3 - 0
9 ลิขิต เหมือนใหญ่ : ณัฐดนัย มะนานวม 0 - 3
10 รัตนพงศ์ แย้มยี่สุ่น : ณรงค์ฤทธิ์ สุขประเสริฐ 0 - 3
16:00 น. 11 สุวิทย์ อาจสด : ชัตชัย ศรีสังข์ — WO.
12 พีรบูรณ์ พิมพ์ดี : ปฏิภาณ สระทองคด 3 - 0
13 สุทธิพงษ์ อัมพุช : พิสรร ปรีดีย์ 2 - 3
14 สยม ตันเซียน : ธนพนธ์ งามปัญจะ 3 - 2
15 วัชรินทร์ มีสมพร : ธัชชัย หอมเกษร 1 - 3
18:00 น. 16 สราวลี ส่งเสริมสวัสดิ์ : ไตรเทพ ไซมี WO. —
17 อัศนี ปานสีนุ่น : ธนวรรธน์ จิรสวานนท์ 1 - 3
18 ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ : เจริญ จันทร์ศรี 3 - 1
19 วุฒิพงศ์ เขมนันทกุล : ชนินทร์ สาแหยม 1 - 3
20 อำนาจ แสงไข่ : จำเริญ จิ๋วโป้ WO. —