“อนาคตสนุกเกอร์ไทย...ไปต่อยังไงดี ?” โดย คุณภพธรรม สมสิบ

26 มิ.ย. 60

ในหากจะกล่าวถึงประเภทกีฬาที่มีนักกีฬาอาชีพ ที่สามารถไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับโลกได้ สนุกเกอร์ถือเป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งเมืองไทยก็มีสถานบริการโต๊ะสนุกเกอร์อย่างแพร่หลายทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่นิยมของประชาชนทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเสมอมาเมืองไทย

ความนิยมกีฬาสนุกเกอร์ในเมืองไทยมีมานาน ที่ชัดเจนและถือเป็นยุครุ่งเรืองที่สุดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ก็น่าจะเป็นยุคของ ต๋อง ศิษย์ฉ่อย (James Wattana) นักสนุกเกอร์อันดับ 3 ของโลก ในช่วงปี 1995 เป็นนักสนุกเกอร์คนแรกของเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการเล่นอาชีพ และเป็นไอดอลของผู้ที่สนใจกีฬาชนิดนี้ ส่งผลทำให้กีฬาสนุกเกอร์ของเมืองไทยมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก มีสถานบริการเกิดขึ้นอย่างมากมาย การรู้จักกีฬาสนุกเกอร์เปิดกว้างและได้รับการยอมรับมากขึ้น จากการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ทั้งจากการแข่งขันรายการระดับโลกในเมืองไทย และต่างประเทศ ดูเหมือนว่าช่วงนั้นอนาคตของกีฬาประเภทนี้ในเมืองไทยจะต้องสดใสและไปไกลแน่นอน จะต้องมี “ต๋อง” คนที่ 2 3 4 ต่อไปอย่างแน่นอน

แต่เมื่อเวลาผ่านไปจากยุครุ่งเรืองของสนุกเกอร์เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ถึงปัจจุบัน ดูเหมือนว่าการเติบโต ความนิยมของกีฬาประเภทนี้จะลดลง เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศจีน ซึ่งกีฬาสนุกเกอร์เติบโตหลังประเทศไทยหลายปี แต่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ซึ่งดูจากอดีตแล้ว สนุกเกอร์ในบ้านเรายุครุ่งเรือง เติบโตมาจากกระแสความสำเร็จของนักกีฬา ในช่วงไหนกระแสเบาลง ความนิยมก็จะลดลงไปด้วย เสมือนความนิยมของกีฬาประเภทนี้ในบ้านเรา กลุ่มคนส่วนใหญ่ไม่นิ่งพอ ไม่ใช่แฟนสนุกเกอร์ตัวจริง ซึ่งส่งผลต่อการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ที่ผ่านมา ผลงานของนักกีฬาไทยจะไม่เป็นรองชาติใดในเอเชีย เรามีแชมป์เอเชีย 11 คน (ได้แชมป์ 17 ครั้ง), แชมป์เยาวชนสนุกเกอร์โลก 3 คน, แชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นโลก 7 คน และ แชมป์โลกรุ่นอาวุโส – แชมป์โลกหญิง ถือว่าไทยมีทรัพยากรนักกีฬาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งผลิตนักกีฬาที่ดีมากมาย จะเป็นไปได้ไหมว่าอีก 5 ปี เราจะกลับไปในยุครุ่งเรืองของสนุกเกอร์อีกครั้ง จากทรัพยากรที่มีอยู่

เปรียบมาตรฐานของกีฬาสนุกเกอร์ไทยจากอดีตเทียบกับปัจจุบัน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานบริการ-อุปกรณ์, การฝึกสอนที่ได้มาตรฐาน และการเปิดแข่งขันรายการต่างๆ ทุกองค์ประกอบมีการเติบโต มีมาตรฐานสูงขึ้น ผู้สนใจมีโอกาสได้ใช้โต๊ะบริการมาตรฐาน มีโอกาสเรียนรู้กับผู้สอนที่มีมาตรฐานได้ง่ายขึ้น มีโอกาสเข้าถึงการแข่งขันได้ง่ายขึ้น จากการเปิดการแข่งขันรายการต่างๆ ซึ่งมีมากมายกว่าอดีต มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ดูได้จากนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในปัจจุบัน แม้เป็นนักกีฬาอายุน้อย ก็มีความสามารถสูง เบรกทำแต้มได้ครั้งละหลายสิบแต้ม

จากการเดินทางของกีฬาสนุกเกอร์ตั้งแต่ยุครุ่งเรืองถึงปัจจุบัน และการเดินต่อไปยังอนาคต อาจมองเป็นภาพได้ว่า แม้กระแสความนิยมของกีฬาสนุกเกอร์ในปัจจุบันจะไม่หวือหวาเท่าในยุครุ่งเรืองเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน แต่สนุกเกอร์ในปัจจุบัน มีมาตรฐาน และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จากองค์ประกอบสำคัญที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งสถานฝึกสอน-บุคลากร, สถานบริการ, การแข่งขันรองรับ, การสนับสนุน ฯลฯ ผลนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดนักกีฬาคุณภาพ เกิดไอดอลของกีฬาสนุกเกอร์ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้กระแสความนิยมกีฬาสนุกเกอร์ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถเดินต่อไป เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่นอย่างมั่นคง

 

 

ภพธรรม สมสิบ

(ตีพิมพ์ในนิตยสารคิวทองฉบับที่ 414)