การแข่งขันสนุกเกอร์ "พี 80-ทรู ลพบุรี คัพ 2019" รอบคัดเลือก 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2562

11 ก.พ. 62

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2019 รายการที่ 3 พี80 - ทรู ลพบุรี คัพ 2562 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

PRE = Pre-Qualified, Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

21 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 207 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : พงศกร จงใจรักษ์ 1 - 4
208 ธัชชัย สุขสำราญ : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 2 - 4
215 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 2 - 4
216 ประมวล จันทร์ทัด : ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 2 - 4
12:30 น. 209 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 4 - 0
210 เอกรวี อั๊งคำ : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 3 - 4
201 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : รัชโยธิน โยธารักษ์ 4 - 0
202 STUART PETTMAN : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4 - 3
15:00 น. 205 อิศรา กะไชยวงษ์ : ณรงค์เดช ตาขันทอง 1 - 4
206 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 1 - 4
213 พชร มาเยอะ : สุชาติ สุขเลี่ยม 1 - 4
214 อรรคพงษ์ ผาหยาด : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี 0 - 4
17:30 น. 211 นพดล นภจร : ชัชวาลย์ รุตแพ 1 - 4
212 สุชาติ ภูฆัง : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 4 - 2
203 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ชินภัทร์ คำสัตย์ 4 - 2
204 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ตะวัน พูลทอง 4 - 0

 

20 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 193 พชร มาเยอะ : เพชรชัย กรรมภาษี 4 - 1
194 สุชาติ สุขเลี่ยม : นคร ชาพล 4 - 2
187 เอกรวี อั๊งคำ : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 4 - 0
188 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 3 - 4
12:30 น. 189 นพดล นภจร : วินัย ทองราย 4 - 3
190 นพดล แสงนิล : ชัชวาลย์ รุตแพ 3 - 4
191 สุชาติ ภูฆัง : ธนากร พีณเมืองวง 4 - 1
192 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 4 - 0
15:00 น. 185 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : กอบกิจ พลาจิณ 4 - 0
186 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : แสงชัย เสสุตา 4 - 2
195 สุรเทพ ภูแฉล้ม : อรรคพงษ์ ผาหยาด 0 - 4
196 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : ธนภัทร มะนานวม 4 - 2
17:30 น. 197 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ตุ้มทอง ชื่นบาน 4 - 1
198 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ 4 - 2
199 ประมวล จันทร์ทัด : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 4 - 2
200 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย 4 - 1

 

19 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 175 ประพฤติ ชัยธนสกุล : มงคล จูยิ้ม 4 - 3
176 ไพฑูรย์ ผลบุญ : ตะวัน พูลทอง 2 - 4
171 STUART PETTMAN : หริศ สอนจันทึก 4 - 0
172 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : กฤษดา ชุ่มจิตต์ — WO.
12:30 น. 173 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ธีระวัฒน์ คงเกษม 4 - 0
174 ธนพล บุญปลอด : ชินภัทร์ คำสัตย์ 0 - 4
169 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : พรปิยะ กาวสำราญ 4 - 0
170 รัชโยธิน โยธารักษ์ : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 2
15:00 น. 177 อิศรา กะไชยวงษ์ : ธวัช สุจริตธุรการ 4 - 0
178 ณรงค์เดช ตาขันทอง : พีร ปานประยูร 4 - 2
179 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 4 - 3
180 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 4 - 2
17:30 น. 181 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : ทศพร เข็มน้อย 4 - 1
182 พงศกร จงใจรักษ์ : รัฐนนท์ เขมทัต 4 - 1
183 ธัชชัย สุขสำราญ : ทวิช ก้านเพชร 4 - 2
184 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : รชต ขันตี 4 - 2

 

18 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 153 กอบกิจ พลาจิณ : ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ 4 - 1
154 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : แสงชัย เสสุตา 2 - 4
155 ณัฐพนธ์ หนูนิล : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 2 - 4
156 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 4 - 1
12:30 น. 157 วินัย ทองราย : สัญญา สุดรอด 4 - 1
158 ชัชวาลย์ รุตแพ : วัลลภ เนียมนุช 4 - 2
159 วรวิทย์ ทองเหวียง : ธนากร พีณเมืองวง 1 - 4
160 มานพ สุขสำราญ : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 0 - 4
15:00 น. 161 โอภาส สุวรรณราช : เพชรชัย กรรมภาษี 2 - 4
162 นคร ชาพล : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 4 - 0
163 อรรคพงษ์ ผาหยาด : พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ 4 - 0
164 ธนภัทร มะนานวม : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 4 - 0
17:30 น. 165 มังกร สมบัติ : ตุ้มทอง ชื่นบาน 1 - 4
166 บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ : เจริญ โพธิ์รัตน์ 4 - 3
167 ธงชัย ปุณยวีร์ : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 2 - 4
168 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย 1 - 4

 

17 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 137 พรปิยะ กาวสำราญ : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 4 - 2
138 พุธกานต์ ขิมสุข : อานนท์ สนธิทิพย์ 4 - 2
139 คงเดช อุสาหสว่างกุล : หริศ สอนจันทึก 3 - 4
140 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : จ.อ.เชษฐา นามประเวช 4 - 0
12:30 น. 141 สมควร เตียนพลกรัง : ธีระวัฒน์ คงเกษม 3 - 4
142 ชินภัทร์ คำสัตย์ : ปริญญา เย็นทรวง 4 - 2
143 มงคล จูยิ้ม : เอกรัฐ ธนานนท์ 4 - 3
144 ตะวัน พูลทอง : ศุภโชค ศรเสนา 4 - 2
15:00 น. 145 ธวัช สุจริตธุรการ : พลากร เตี่ยวสกุล 4 - 0
146 พีร ปานประยูร : ไพบูรณ์ โกมล 4 - 2
147 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 4 - 2
148 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : อำนวยพร โชติพงษ์ WO. —
17:30 น. 149 ทศพร เข็มน้อย : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 4 - 0
150 รัฐนนท์ เขมทัต : ธานินทร์ พุทธมนต์ธร 4 - 2
151 วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส : ทวิช ก้านเพชร 2 - 4
152 จิราวุธ พลาผล : รชต ขันตี 2 - 4

 

16 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 121 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : บริพัตร ประสพ 3 - 1
122 แสงชัย เสสุตา : สิทธิศักดิ์ ใจอารี 3 - 1
123 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 1 - 3
124 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : มนต์ชัย ปานปูน 3 - 2
14:00 น. 125 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ : สัญญา สุดรอด 2 - 3
126 สมพล แซ่ตั้ง : วัลลภ เนียมนุช 0 - 3
127 ธนากร พีณเมืองวง : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 3 - 0
128 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 1 - 3
16:00 น. 129 เพชรชัย กรรมภาษี : อัครเดช วีระสัตรา 3 - 1
130 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 2 - 3
131 สิทธิพร ภู่กระจ่าง : พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ 2 - 3
132 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : ติณณภพ วังทนานนท์ 3 - 1
18:00 น. 133 ตุ้มทอง ชื่นบาน : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 3 - 0
134 เจริญ โพธิ์รัตน์ : พงศกร สมจิตต์ 3 - 0
135 สันติภาพ วงศ์มหาชัย : วัฒนา สะใบบาง 3 - 2
136 ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย : สุรินทร์ รวยดี 3 - 0

 

15 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 101 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : กวิน ลิ้มวดี 3 - 2
102 พงศกร สมจิตต์ : ภาสกร สิทธิไกร 3 - 2
103 วิรัช จันทร์ฉวี : วัฒนา สะใบบาง 0 - 3
104 อนิรุตต์ โตลิด : สุรินทร์ รวยดี 2 - 3
Q4 105 ณัฐธวรรธน์ ผ่องศรีสุข : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 1 - 3
14:00 น. 106 อานนท์ สนธิทิพย์ : คมเพชร นางจินดา 3 - 2
107 หริศ สอนจันทึก : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 3 - 0
108 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : จ.อ.เชษฐา นามประเวช 1 - 3
109 ธีระวัฒน์ คงเกษม : ทัชนันทน์ สุริโย 3 - 2
110 จามร บุญกำจัด : ปริญญา เย็นทรวง 1 - 3
16:00 น. 111 นาท ไพบูลย์ : เอกรัฐ ธนานนท์ 0 - 3
112 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : ศุภโชค ศรเสนา 1 - 3
113 พลากร เตี่ยวสกุล : อรรถชัย วงษ์ชื่น 3 - 2
114 จงรักษ์ บุญรอด : ไพบูรณ์ โกมล 1 - 3
115 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 3 - 2
18:00 น. 116 อำนวยพร โชติพงษ์ : บอย เอี่ยมเย็น 3 - 2
117 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 0 - 3
118 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ 3 - 0
119 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : ทวิช ก้านเพชร — WO.
120 รชต ขันตี : สุรวุฒิ รุ่งสว่าง 3 - 1

 

14 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 อรรถชัย วงษ์ชื่น : บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ 3 - 2
82 ไพบูรณ์ โกมล : ธีรยุทธ จันทา 3 - 1
83 จ.อ.ภักดี จันมณี : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 2 - 3
84 บอย เอี่ยมเย็น : ภัทรนันท์ ปาสาเขา 3 - 0
85 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 3 - 1
14:00 น. 86 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ 2 - 3
87 ทวิช ก้านเพชร : ศุภฤกษ์ ธรรมถิวัธ WO. —
88 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : ณัชพล เซียสกุล 3 - 0
89 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : บริพัตร ประสพ 1 - 3
90 สิทธิศักดิ์ ใจอารี : กัมพล ศรีแจ่มดี 3 - 0
16:00 น. 91 กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล : กฤษณ์ ประสงค์เจริญ 3 - 0
92 บรูพา บุญเกิด : มนต์ชัย ปานปูน 2 - 3
93 สัญญา สุดรอด : วรวุฒิ กุลวัฒนโยธิน 3 - 2
94 วัลลภ เนียมนุช : ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ 3 - 1
95 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : ตรีรัตน์ อาจโยธา 3 - 0
18:00 น. 96 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 3 - 1
97 อัครเดช วีระสัตรา : อานนท์ ทองสัมฤทธิ์ 3 - 0
98 ชัยณรงค์ ใจวุฒิ : เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ 3 - 2
99 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : มานิตย์ สาธรสันติกุล 3 - 2
100 ติณณภพ วังทนานนท์ : ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา 3 - 1

 

13 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 นพพล ทำสวน : วรวุฒิ กุลวัฒนโยธิน 2 - 3
62 ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 3 - 1
63 ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวี : ตรีรัตน์ อาจโยธา 1 - 3
64 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : ธนา กาฬวันนา 3 - 0
65 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : อานนท์ ทองสัมฤทธิ์ 2 - 3
12:00 น. 66 เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ : ภวัต สู่พิภักดิ์ 3 - 0
67 ศิริวัฒน์ พะลัง : มานิตย์ สาธรสันติกุล — WO.
68 ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา : เชาวลิต อิงอมรรัตน์ 3 - 1
69 กวิน ลิ้มวดี : พิมพ์ชนก เพิ่มพูล 3 - 0
70 พินิจ ทุมรักษ์ : ภาสกร สิทธิไกร 2 - 3
16:00 น. 71 วัฒนา สะใบบาง : สุวิทย์ อาจสด 3 - 0
72 ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ : สุรินทร์ รวยดี 1 - 3
Q3 73 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ 3 - 0
74 รภัทรธรณ์ กล่ำบุตร : คมเพชร นางจินดา 1 - 3
75 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : ณัฐวุฒิ อัฑฒ์สุวีร์ 3 - 0
18:00 น. 76 จ.อ.เชษฐา นามประเวช : นที พิสูจน์จักรวาล 3 - 2
77 ทัชนันทน์ สุริโย : นิพนธ์ จันทรัศมี 3 - 0
78 ปริญญา เย็นทรวง : สิทธิพร เฮงวิรัต 3 - 0
79 เอกรัฐ ธนานนท์ : ถิรวิทย์ ครุฑเปรม 3 - 1
80 ธณาดล ผมประทุม : ศุภโชค ศรเสนา 1 - 3

 

12 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : ศรชัย ทรัพสเถียร 3 - 1
42 พิชิตศักดิ์ มีมาก : คมเพชร นางจินดา — WO.
43 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : ณัฐวุฒิ อัฑฒ์สุวีร์ 1 - 3
44 นิฐิพล บุญจู : นที พิสูจน์จักรวาล 1 - 3
45 สราวุฒิ มุสิก : นิพนธ์ จันทรัศมี 2 - 3
14:00 น. 46 สิทธิพร เฮงวิรัต : ประธาน รุ่งทนต์กิจ 3 - 2
47 ถิรวิทย์ ครุฑเปรม : เอนก ทองพลู 3 - 1
48 ณรงค์ พันธุ์พงศ์ : ศุภโชค ศรเสนา 1 - 3
49 บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ : ณัฐชัย ปะทังคะติ 3 - 0
50 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : ธีรยุทธ จันทา 0 - 3
16:00 น. 51 พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 2 - 3
52 ชลภัญญ์ สมเชื้อ : ภัทรนันท์ ปาสาเขา 1 - 3
53 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย : จาตุรงค์ ชัยชาติแตง 3 - 1
54 จักรกฤต ขุนศิริ : ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ 2 - 3
55 เศกฤทธิ์ พลเสน : ศุภฤกษ์ ธรรมถิวัธ — WO.
18:00 น. 56 พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว : ณัชพล เซียสกุล 1 - 3
57 บริพัตร ประสพ : ธนวิชญ์ พานแก้ว 3 - 1
58 สมภพ พึ่งคร้าม : กัมพล ศรีแจ่มดี 2 - 3
59 กฤษณ์ ประสงค์เจริญ : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 3 - 2
60 มนต์ชัย ปานปูน : ธวัชชัย ลั่นทม 3 - 0

 

11 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 29 วรวุฒิ กุลวัฒนโยธิน : สรยุทร ขาวอ่อน 3 - 0
30 พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ : มาณพ พรมอ่อน 3 - 0
31 ตรีรัตน์ อาจโยธา : วินัย ฉิมจิ๋ว 3 - 1
32 ธนา กาฬวันนา : สรวิชญ์ ชูจิตต์ 3 - 2
33 เบญจรงค์ รุผักชี : อานนท์ ทองสัมฤทธิ์ 1 - 3
14:00 น. 9 ศรชัย ทรัพสเถียร : ธนวัฒน์ พรหมเทศ 3 - 1
10 ณัฐพล สินะสนธิ : คมเพชร นางจินดา 1 - 3
11 กวี ปินตาวงค์ : ณัฐวุฒิ อัฑฒ์สุวีร์ 1 - 3
12 วรวุฒิ สมบูรณ์ : นที พิสูจน์จักรวาล 0 - 3
13 นิพนธ์ จันทรัศมี : ภาสกร กรณ์วศิน 3 - 1
16:00 น. 14 ประธาน รุ่งทนต์กิจ : พงศธร สี่หมื่น 3 - 1
15 เอนก ทองพลู : ธนภัทร บุตรดา 3 - 1
16 ศุภโชค ศรเสนา : วิศรุต อัศวชลานนท์ 3 - 2
34 ปฎิภาณ สระทองคด : ภวัต สู่พิภักดิ์ 2 - 3
35 มานิตย์ สาธรสันติกุล : ภงศธร ศรมยุรา 3 - 0
18:00 น. 36 เชาวลิต อิงอมรรัตน์ : วิฑูรย์ สุรธรรมจรรยา 3 - 1
37 พิมพ์ชนก เพิ่มพูล : ภราดา บัวผัน 3 - 1
38 ภาสกร สิทธิไกร : วรวุฒิ แซ่โก 3 - 2
39 สุวิทย์ อาจสด : อุเทน สายสนิท 3 - 1
40 สิทธิกร มีสุขกุล : สุรินทร์ รวยดี — WO.

 

10 ก.พ. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. PRE 1 ธนวัฒน์ พรหมเทศ : ภูวิช ทองศรีนุ่น WO. —
2 ธนัท หงษ์กระจ่าง : คมเพชร นางจินดา 2 - 3
3 ณัฐวุฒิ อัฑฒ์สุวีร์ : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ 3 - 0
4 นที พิสูจน์จักรวาล : วโรดม ชวนเจริญ 3 - 0
5 ภาสกร กรณ์วศิน : ชนวีร์ ศรีสมเดช 3 - 2
14:00 น. 6 พงศธร สี่หมื่น : คธาวุธ ยะกาศคนอง 3 - 2
7 ธนภัทร บุตรดา : ชาญชัย ธนอุดมกุล 3 - 2
8 วิศรุต อัศวชลานนท์ : อภิรักษ์ ทรงศิริ 3 - 0
Q1 17 ธีรเดช สายค้ำ : ณัฐชัย ปะทังคะติ 0 - 3
18 ธีรยุทธ จันทา : จิรศักดิ์ แก้วนิยม 3 - 1
16:00 น. 19 ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ : อัษฎา เฟื่องกลาง 3 - 0
20 บุญพร ตั้งอุปละ : ภัทรนันท์ ปาสาเขา — WO.
21 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : ฐิติพงศ์ จุลศักดิ์ 3 - 1
22 ไชยพงศ์ กรวสุรมย์ : ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ 2 - 3
23 รัตนชัย ยอดสุข : ศุภฤกษ์ ธรรมถิวัธ 1 - 3
18:00 น. 24 ณัชพล เซียสกุล : บุญญชน บวรกีรติโรจน์ 3 - 1
25 ธนวิชญ์ พานแก้ว : ภคพล จีนถนอม 3 - 0
26 กัมพล ศรีแจ่มดี : สมบูรณ์ ชินวุฒิกุล 3 - 1
27 ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ : วีรพล แซ่โก 3 - 1
28 บัณฑิต ฉายาขจรพันธ์ : ธวัชชัย ลั่นทม 0 - 3